LIFE SAVER by AQUA-SOLUTIONs…

Včera sme si prevzali parádnu expedičnú vychytávku. Jedná sa o filtračnú nádobu na vodu, ktorá dokáže za svoju životnosť poskytnúť až 20 tis. litrov čistej a zdraviu neškodnej pitnej vody. Takúto vodu dokáže vytvoriť aj z ťažko znečistenej vody a rôznych prírodných zdrojov.

Nám bude počas cesty slúžiť ako zásobareň pitnej vody a budeme ňou filtrovať vodu napríklad v horských oblastiach Pamíru….

Veľká vďaka patrí spoločnosti AQUA SOLUTIONS, s.r.o., ktorá nám toto super zariadenie darovala!

www.aqua-solutions.sk

IMG_5146

IMG_5150   IMG_5153